Alternatywa dla podłoży z kory sosnowej i torfu

Z kolei ceny torfu rosną z powodu kosztów transportu oraz zwiększonej troski o środowisko przyrodnicze w odniesieniu do eksploracji torfowisk na terenie Kanady i Europy. Między innymi z tych powodów zwiększyło się zapotrzebowanie na alternatywy popularnych substratów do kontenerowej produkcji roślin ozdobnych.

Wykorzystanie odpadów produkcji rolniczej i innych materiałów podlegających kompostowaniu choć nie jest nową koncepcją, to nadal nie jest powszechnie stosowane przez producentów ze względu na takie czynniki jak konsystencja, odtwarzalność produktu, skażenie chorobami i szkodnikami oraz dostępność samych materiałów przekompostowanych.

Alternatywne substraty produkowane z drewna i produktów ubocznych zostały przebadane i potwierdzono ich przydatność jako samodzielnych podłoży lub ich składników w szkółkach i produkcji szklarniowej. Badania europejskie zakończyły się wprowadzeniem na rynek wielu podłoży drzewnych. Ostatnio opracowane podłoże WoodGroTM produkowane jest ze zmielonego drewna sosny taeda (Pinus taeda) i z sukcesem wykorzystywane jest do produkcji szerokiego wachlarza podłoży szkółkarskich oraz do produkcji szklarniowej.

Naukowcy z Virginia Polytechnic Institute i Uniwersytetu Stanowego opublikowali w ostatnim numerze HortTechnology raport z badania oceniającego przydatność do nasadzeń roślin okrywowych w zieleni miejskiej dwóch wersji podłoża z sosny taeda: zmielonego substratu z drewna (PTS) i zmielonej kory (PB).

Podczas trzyletniego okresu trwania studium (2005-2007) zespół (R.B. Wright, B. Jackson, M. Barnes I J. Browder) badał takie rośliny jak begonia, koleus, niecierpki, aksamitki, petunia, szałwię i barwinek. Rośliny zostały wysadzone w teren i uprawiane w trzech różnych wariantach nawożenia. Według Wright’a obserwacje wskazały, że wszystkie gatunki, niezależnie od tego czy uprawiane były na zagonach w podłożu ze zmielonego drewna (PTS) czy kory (PB) miały porównywalną wielkość liści, ich kolor oraz gęstość kwiatów. Również obserwacje wzrokowe odkopanych systemów korzeniowych w roku 2005 wykazywały podobną charakterystykę rozrastania się w podłożach. W 2006 roku jakość roślin (wzrost i jakość ulistnienia) były podobne niezależnie od substratu, w którym rosły.

Z kilkoma wyjątkami, sucha masa i wielkość roślin dla wszystkich gatunków wzrastała wraz z rosnącą dawką nawozów, znów niezależne od bazowego substratu. Badanie to wskazuje na jednakową przydatność badanych podłoży w przypadku stosowania standardowych reżimów nawożenia. Wright podkreśla, że wykorzystanie substratu na bazie drewna sosny taeda jako substratu do produkcji roślin w nasadzeniach zieleni miejskiej jest akceptowalne w kontekście jego funkcjonowania w docelowym środowisku.

Aksamitki rozkwitające na substracie z kory i drewna sosnowego.

© Robert Wright


Michael W. Neff, American Society for Horticultural Science

„Alternatives to pine bark and peatmoss identified for commercial, home gardens”

Opracowanie: mgr inż. Wanda Cegiełkowska