Akupunktura w leczeniu zwierząt

Gypsy miała infekcję stępu i dr Crisman zdecydował się na zastosowanie akupunktury – równolegle z terapią tradycyjną – co miało poprawić wzmacnianie się jej kości i układu odpornościowego, a także ulżyć w bólu.

Akupunktura, wywodząca się z medycznych nauk krajów wschodu, polega na nakłuwaniu i manipulowaniu bardzo cienkimi igłami w odpowiednich punktach na ciele człowieka (lub zwierzęcia), w celu zmniejszenia odczuwanego bólu oraz innych celach terapeutycznych. Ta antyczna praktyka jest od dawna stosowana w leczeniu ludzi i, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, zdobyła też popularność i uznanie w medycynie weterynaryjnej.

„Akupunktura okazała się być bezpieczną i stosunkowo bezbolesną kuracją w przypadku wielu schorzeń zwierząt” – mówi dr Crisman, który stosuje tą terapię od ponad dziesięciu lat u swoich końskich pacjentów, a teraz uczy żądnych wiedzy studentów, których celem jest uzyskanie certyfikatu uprawniającego do stosowania tej techniki w swojej praktyce.

Szpital Kliniczny Kolegium Medycyny Weterynaryjnej Virginia Tech oferuje tą terapię dla małych i dużych zwierząt. Wskazania kwalifikujące pacjenta do poddania go terapii akupunkturą rozciągają się od problemów skórnych przez mięśniowo-szkieletowe po problemy neurologiczne.

Jak mówi dr Bess Pierce, profesor nadzwyczajna na Wydziale Nauk Klinicznych Małych Zwierząt, prowadząca leczenie ambulatoryjne we wspomnianym szpitalu, najbardziej popularnymi wskazaniami do leczenia akupunkturą są zapalenia kości i stawów oraz bóle, natomiast terapia może być skuteczna w przypadku większości schorzeń zwierząt.

Weterynarze pragnący zgłębić tajniki akupunktury u zwierząt przechodzą kierunkowe szkolenie w tym zakresie.

„Choć akupunktura z pewnością nie zastępuje metod leczenia zwierząt stosowanych do tej pory, może z powodzeniem je uzupełniać” – mówi dr Purswell, która właśnie ukończyła szkolenie. Planuje ona wykorzystać akupunkturę w swojej praktyce w zakresie teriogenologii – specjalizacji weterynaryjnej zajmującej się rozmnażaniem zwierząt.


Virginia Tech, „Acupuncture Used For Animal Ailments”, ScienceDaily
Opracowanie: mgr inż. Wanda Cegiełkowska