AGROTRAVEL: I Międzynarodowe targi turystyki wiejskiej i agroturystyki

Oprócz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizatorami wydarzenia na szczeblu krajowym jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, a na szczeblu regionalnym: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie pierwszej w kraju wyspecjalizowanej imprezy targowej pod kątem produktu lokalnego, agroturystyki i turystyki wiejskiej. Targi będą okazją do promowania rozwoju turystyki wiejskiej jako szansy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Do udziału w targach są zaproszeni przedstawiciele stowarzyszeń agroturystycznych, Lokalnych Grup Działania oraz Regionalnych Organizacji Turystycznych, którzy zaprezentują najlepsze produkty turystyczne swoich regionów. Podczas targów odbędzie się prezentacja zespołów folklorystycznych i folkowych. Będzie funkcjonował także jarmark, gdzie będzie można zakupić wyroby rękodzielnicze i pamiątkarskie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie dysponowało podczas targów stoiskiem wystawienniczym. Oprócz przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obsługę stoiska zapewnią przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Na stoisku zostaną również zaprezentowane „produkty” Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Instytutu Warzywnictwa oraz Instytutu Rybactwa Śródlądowego, które mogą sprzyjać rozwojowi agroturystyki.

Targi będą doskonałą okazją do porozmawiania z ekspertami oraz uzyskania fachowej pomocy. Na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie można uzyskać między innymi informacje dotyczące:

  • wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 przeznaczonego na rozwój przedsiębiorczości,
  • funkcjonowania Lokalnych Grup Działania oraz uwarunkowaniach związanych z tworzeniem i realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju,
  • rozwoju agroturystyki,
  • rejestracji, ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych,
  • możliwości pozostania w systemie ubezpieczenia społecznego rolników osób prowadzących działalność rolniczą i pozarolniczą.