AGROSILESIA 2009

Województwo śląskie postrzegane stereotypowo przez pryzmat przemysłu ciężkiego – górnictwa, hutnictwa – to obraz daleko odbiegający od rzeczywistego, gdyż prawie 40% powierzchni regionu stanowią użytki rolne; pod względem produkcji mleka, trzody chlewnej i drobiu przekracza wynikami średnią krajową. Śląsk to potęga w produkcji ryb słodkowodnych, oraz ogrodniczej m.in. pieczarek, jak również roślin ozdobnych. W województwie śląskim znajduje się 14% polskich zakładów przetwórstwa mięsnego, co daje mu drugie, po mazowieckim, miejsce w kraju.

Mocne strony śląskiego rolnictwa to korzystne położenie geograficzne, dobrze rozwinięta przedsiębiorczość, lokalny, kilkumilionowy rynek zbytu, duża różnorodność produkcji oraz współpraca przygraniczna oraz strefy wolnego handlu.

Zauważalny trend tworzenia gospodarstw specjalistycznych pomyślnie rokuje na przyszłość i nadaje kierunek dalszego rozwoju.

Zakres branżowy Targów:

– maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej

– ciągniki i maszyny energetyczne dla rolnictwa

– narzędzia, akcesoria i drobny sprzęt dla rolnictwa

– budownictwo ogólnorolnicze

– budownictwo inwentarskie

– przechowalnictwo i przygotowanie produktów rolnych do sprzedaży

– nasiennictwo rolnicze i szkółkarstwo

– nawozy sztuczne, polepszacze gleby

– pasze i ich dodatki

– sprzęt GPS dla rolnictwa

– maszyny i urządzenia ogrodnicze

– narzędzia, akcesoria i drobny sprzęt dla ogrodnictwa (w tym produkcja pieczarek)

– środki ochrony roślin dla rolnictwa i ogrodnictwa

– budownictwo szklarniowe

– maszyny i urządzenia leśne

– narzędzia, akcesoria i drobny sprzęt dla gospodarki leśnej

– maszyny do pozyskiwania, transportu i obróbki drewna

– szkółkarstwo leśne

– środki ochrony lasu

Wystawcom i Zwiedzającym zapewniamy profesjonalną obsługę oraz doskonałą infrastrukturę targową pozwalającą realizować wszelkie koncepcje ekspozycyjne, bez względu na wielkość stoiska oraz gabaryty prezentowanych urządzeń. Wszystkim gwarantujemy dogodny dojazd i obszerne parkingi na terenach targowych.

Dzięki współpracy z naszymi Partnerami, ponad 20.000 rolników, hodowców, sadowników, ogrodników, działkowców, leśników otrzyma zaproszenie na Targi AGROSILESIA 2009!!

Więcej: www.agrosilesia.eu