Agencja zawiera umowy na przyznanie rekompensat rybakom

Wypłata rekompensaty przysługuje armatorom, którzy w 2008 roku posiadali kwotę połowową dorsza i udokumentują, że zaprzestali połowu tej ryby na Bałtyku Zachodnim, w podobszarze 22-24, przez dowolnie wybrane 25 dni w okresie od 22 maja do końca czerwca oraz od 1 do 30 września 2008 roku. Wysokość tych rekompensat wypłacanych przez ARiMR zależy między innymi od długości statku rybackiego i waha się od 23 675 zł w przypadku jednostki o długości do 15 metrów, do 32 125 zł dla jednostki o długości powyżej 25 metrów i jest proporcjonalna do liczby dni w których zawieszona została działalność połowowa. Kwota rekompensaty może zostać zwiększona o 3 425 zł za każdą osobę pracującą na statku rybackim w okresie zaprzestania działalności połowowej, proporcjonalnie do udokumentowanej liczby dni, w których nie prowadzona była działalność połowowa.

Środki finansowe pozwalają wypłacić rekompensaty wszystkim armatorom, którzy spełniają kryteria dostępu do pomocy.

Informacje na temat udzielania pomocy finansowej w ramach Środka 1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej udzielane są w Zachodniopomorskim, Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym ARiMR, na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Źródło: ARiMR