Agencja Restrukturyzacji podała harmonogram wdrażania wszystkich działań na ten rok.

Zofia Szalczyk, wiceprezes ARiMR: w zakresie naboru wniosków w młodym rolniku w tym naborze zmian nie będzie.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-13

nabór wniosków

Ułatwienie startu młodym rolnikom 25 III

Różnicowanie działalności         15 III

Modernizacja gospodarstw rolnych  21 IV

Mikroprzedsiębiorstwa               5 V

Zalesianie                      1VI- 31 VII

Odtwarzanie produkcji leśnej      15 VII

15 -go kwietnia wnioski o dofinansowania będą mogli składać rolnicy zainteresowani otworzeniem działalności gospodarczej. Niecały tydzień później ruszy nabór dokumentów na modernizację gospodarstw rolnych.

5 maja wnioski o dotacje będą mogli składać mikro przedsiębiorcy. Od 1 czerwca do końca lipca będzie trwał nabór dokumentów na zalesianie. A od 15 lipca na odtwarzanie produkcji leśnej po katastrofach.

Dariusz Wojtasik, prezes ARiMR: ten harmonogram został tak ułożony, że kończymy podpisywanie umów na modernizację, różnicowanie i z przetwórstwa i dopiero po zakończeniu rozpoczynamy nowe.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-13

nabór wniosków

Zwiększenie wartości dodanej          15 – 30 IV

Usługi doradcze                       15 – 30 IV

Systemy jakości żywności              15 – 30 IV

W kwietniu zostanie rozpoczęty nabór wniosków na przetwórstwo, usługi doradcze oraz dla producentów wysokiej jakości żywności. Dokładne terminy składania wniosków w tych programach rolnicy poznają 31 marca.

Dariusz Wojtasik, prezes ARiMR: po to te terminy podajemy wcześniej aby każdy rolnik i przedsiębiorca, którzy są zainteresowani tymi działaniami mogli zdecydowanie wcześniej przygotować się.

Jest tylko jedno działanie którego nie można znaleźć na liście Agencji Restrukturyzacji. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie naboru wniosków na renty strukturalne.

Dariusz Wojtasik, prezes ARiMR: ostrożnie mówiąc mamy taką informację, że Komisja Europejska nie wyraża zgody na przesunięcie w ramach PROW.

A to oznacza, że środków wystarczy jedynie na wypłatę zobowiązań zaciągniętych w ubiegłych latach.

Źródło: Agrobiznes