Agencja apeluje o poprawne wypełnianie wniosków

Pracownicy ARiMR, którzy na bieżąco przeglądają złożone dokumenty stwierdzili, że w wielu z nich znajdują się błędy. Dotyczą one głównie załączników graficznych, gdzie najczęściej brak jest podpisu rolnika oraz nie ma wyrysowanych i oznaczonych działek rolnych. Agencja apeluje o poprawne wypełnianie wniosków. Przypominamy, że wypełniony załącznik graficzny jest obowiązkowym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich.

Ponadto Agencja zwraca uwagę, że rolnicy, którzy otrzymali wnioski spersonalizowane, przed złożeniem ich w biurach powiatowych ARiMR muszą zweryfikować dane w nich zawarte. W przypadku, gdy dane te są nieaktualne rolnik powinien wnieść stosowne poprawki.

Źródło: ARiMR