28 sesja Komitetu Rybackiego FAO

W obecnej Sesji uczestniczą także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem obrad jest projekt konwencji dotyczącej portowej kontroli statków rybackich w portach, międzynarodowe wytyczne do znakowania ekologicznego, unifikacja systemów identyfikowalności , subsydia w rybołówstwie, a także problemy światowego rynku rybnego.

Wiceminister K. Plocke podkreślił, że konwencja dotycząca floty handlowej obowiązuje już od wielu lat, ale nie obejmuje statków rybackich. Projekt FAO na uzupełnić tę lukę i stanowić potężny oręż przeciw nielegalnym połowom szczególnie na otwartym oceanie.

COFI – Komitet Rybacki FAO jest ciałem Rady FAO. Jest to jedyne międzynarodowe forum i nieformalny parlament rybacki świata. Omawiane są tu główne problemy światowego rybołówstwa. Wypracowywane rekomendacje dla państw członkowskich i regionalnych organizacji rybackich rybołówstwa i akwakultury. W zakresie tych dwóch działów COFI ocenia również, w cyklu dwuletnim, plany pracy FAO. Członkami COFI jest obecnie ponad 110 państw i ponad 60 międzynarodowych oraz pozarządowych organizacji.

COFI opracowało słynny Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa oraz szereg międzynarodowych planów działania mających na celu np. ochronę rekinów czy przeciwdziałanie nielegalnym, nieprawnym i nieraportowanym połowom.

Źródło: MRiRW