1 miliard dla rybaków

Projekt zakłada także wypłatę premii za trwałe zawieszenie działalności połowowej. Rząd przewiduje zmianę w zasadach wypłaty tej pomocy. Do tej pory pieniądze najpierw trzeba było wyłożyć z własnej kieszeni lub pożyczyć z banku. Refundacja następował dopiero po zakończeniu inwestycji. Teraz wypłacane będą zaliczki.

Realizacja programu unijnego wsparcia dla rybołówstwa na lata 2007-2013 jest opóźniona. Komisja Europejska zatwierdziła polski program dopiero w październiku 2008 r. W rybołówstwie, rybactwie i przetwórstwie ryb pracuje obecnie około 30 tysięcy osób.


Źródło: Agrobiznes