Wymogi Wzajemnej Zgodności „Cross Compiliance”

Cross-komplikacje

Dobrostan zwierząt to między innymi właściwa wentylacja i oświetlenie, zapewnienie jednoczesnego dostępu do bieżącej wody i paszy. Bez spełnienia tych wymogów od stycznia 2013r. rolnicy np. [...] Czytaj więcej...

Kasa do wzięcia

Dotychczas rolnicy, którzy chcieli przygotować gospodarstwo do spełniania tak zwanej zasady wzajemnej zgodności mogli ubiegać się o wsparcie na płatne usługi doradcze. Chętnych na to było [...] Czytaj więcej...

Bardzo dobre wyniki „kontroli wymogów wzajemnej zgodności” w gospodarstwach

Na około tysiąc kontroli jedynie w kilku przypadkach okazało się, że wymogi dotyczące ochrony środowiska nie są przestrzegane, a nieprawidłowości dotyczą ochrony wód podziemnych przed [...] Czytaj więcej...

Wymogi Wzajemnej Zgodności

Wprowadzone przez Unię Europejską zasady kontroli wzajemnej zgodności mają na celu ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności zarówno roślinnej jak i [...] Czytaj więcej...

Czas szkoleń

Aby pomóc rolnikom dostosować gospodarstwa do unijnych wymagań wspólne siły połączyli doradcy oraz przedstawiciele samorządu rolniczego. Zbigniew Tomaszewski, Mazowiecka Izba Rolnicza: jest to [...] Czytaj więcej...