W 2009 r. najczęściej wybierane pakiety: ekstensywne trwałe użytki zielone i rolnictwo ekologiczne

Biura powiatowe ARiMR przyjmują od 16 marca również wnioski kontynuacyjne od rolników, którzy przystąpili w 2008 r. do programu rolnośrodowiskowego oraz od tych, którzy wdrożyli taki program w latach 2004 – 2006 w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rolnicy, którzy rozpoczęli realizację programu rolnośrodowiskowego w 2008 r., złożyli do 23 marca 565 wniosków kontynuacyjnych i ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości około 3,5 mln zł. Ich wnioski dotyczą głównie pakietów ekstensywne trwałe użytki zielone (291) i ochrona gleb i wód (205).

Rolnicy kontynuujący programy rolnośrodowiskowe rozpoczęte w latach 2004-2006 złożyli w ciągu tygodnia (od 16 marca) 2298 wniosków o przyznanie pomocy przysługującej w 2009 r. Wnioski te opiewają na kwotę około 11,1 mln zł. W tej grupie najwięcej rolników realizuje pakiety: ochrona gleb i wód (1427 wniosków) i utrzymanie łąk ekstensywnych (536).

Rolnik, który przystępuje do programu rolnośrodowiskowego, zobowiązuje się do realizowania wybranego pakietu w swoim gospodarstwie przez pięć lat i co roku może występować o przyznanie dofinansowania przewidzianego w tym pakiecie. Np. w pakiecie ochrona gleb i wód za uprawę międzyplonów ścierniskowych przez pięć lat można otrzymać po 400 zł/ha rocznie.

Wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika, w podstawowym terminie od 15 marca do 15 maja. W tym roku 15 marca przypadł w niedzielę, dlatego ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków w poniedziałek – 16 marca. Wnioski można składać też przez 25 dni kalendarzowych, po upływie podstawowego terminy, czyli do 9 czerwca, ale wtedy należna kwota płatności rolnośrodowiskowej zostanie pomniejszona o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

 

 

Źródło: ARiMR