Spotkanie w sprawie procedur rozpatrywania wniosków o dopuszczenie ś. o. r. do obrotu

Spotkanie poświęcone było omówieniu możliwości usprawnienia procedur określających proces rozpatrywania wniosków o dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu oraz zasad współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z instytucjami zaangażowanymi w ten proces. Podsekretarz stanu podziękował jednostkom organizacyjnym za dotychczasowe zaangażowanie i podkreślił, że resort Rolnictwa przyspiesza procedurę dopuszczania nowych środków ochrony roślin do obrotu, co pozytywnie wpłynie nie tylko na zwiększenie asortymentu, ale przede wszystkim na zwiększenie konkurencji na tym rynku środków ochrony roślin. W 2008 r. wydanych zostało 107 nowych zezwoleń dopuszczających środki ochrony roślin do obrotu, tj. dwukrotnie więcej niż w roku 2007. W pierwszym kwartale br. wydano 39 zezwoleń dopuszczających środki ochrony roślin do obrotu oraz 130 decyzji. W odniesieniu do rozpoczętego cyklu spotkań konsultacyjnych związanych z wdrażaniem nowych przepisów dotyczących ochrony roślin, na spotkaniu zostały również poruszone kwestie przepisów nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu. Kolejne konsultacje w zakresie usprawniania obecnego systemu rejestracji środków ochrony roślin oraz przyszłych wyzwań w tym obszarze zostanie zorganizowane z przedstawicielami producentów pestycydów.

 

Źrodło: MRiRW